« Úvod | Reklamní slogany »

Nedělat si starosti

aneb když je bezstarostnost důvod ke starostem

Dělá mi starosti, že mnozí, kteří si nedělají s ničím starosti, mají
dělání si starostí v popisu práce. Jejich bezstarostnost pak musejí
vyvažovat starostmi ti, kteří je v popisu práce vůbec nemají. Ale
starostí přesto neubývá ... no jo, ale co s tím? Takhle to dlouho nikdy
nevydrželo a pokud starosti přerostou lidem přes hlavu nastane zmatek a nepokoj a hlavně i následné starosti úplně nové a jiné. Abychom ale zamezili průseru, měli bychom se začít starat o starosti nám vymezené a přestat se zaobírat starostmi nadstavbovými, neřešitelnými, nesmyslnými a nám nepříslušnými. Uvedu dva konkrétní příklady pro názornost:

1. Politici (protože jsou jaksi nejvíc na očích a jejich mentalitu zná každý) - měli by se starat o stát jako celek a o jeho reprezentaci ve světě v řadě prvé, měli by se starat o osoby v něm fyzické i právnické v řadě druhé a o správné fungování státu ve smyslu zákonodárném v řadě třetí
- situace však vypadá trochu jinak - starost mají velkou o svou stranu a o to jak její program co nejhezčeji zabalit a nacpat do chřtánu občanovi v řadě prvé, v řadě druhé mají velkou starost s obhajobou své osoby i mandátu před útoky politickými a bulvárními, a konečně v řadě třetí mají velkou starost s tím, jak naložit na bedra soků ve sněmovně co největší množství svinstva pro jejich újmu v mínění veřejném a nejlépe i soukromém.

Srdce občana, dobrého a vědomého si, pláče.

2. Média (také známý prvek života) - měli by podávat lidem informace v celé jejich úplnosti a správnosti, aby nedošlo k jejich zkreslení v řadě prvé, měli by se starat o zveřejnění věcí neznámých, zajímavých, nových a důležitých v řadě druhé a měli by se starat o zábavu diváka v řadě třetí, nikoli však poslední.
- vypadá to ale opět jinak - starají se o formu svého sdělení v řadě prvé, dále mají velkou starost o co největší citový šok diváka pro věc na úkor informační úplnosti sdělení a v řadě třetí se jejich starost zaměřuje na to, co nejdéle diváka připoutat k obrazovkám zajímavým upoutáním na nezajímavé a stále se opakující programy a filmy, které vyjdou levně a početnějšího "hloupého" diváka pro ně stačí nadchnout "zajímavým" upoutáním.

A abych reagoval na reakce na vajíčkovou válku (jejíž součástí nejsem), musím říci jen to, že starostí studentů vždy byla a je škola v řadě prvé, v řadě druhé je jejich starostí sledování věcí veřejných a v řadě třetí si "studenstvo" vždy dělalo starost o upozorňování na nepravosti ve věcech veřejných.

Toť vše bezstarostná veřejnosti.

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se